Přispějme spolu překladateli

Jedna z motivací proč jsem začal streamovat byla i snaha pomáhat překladatelům propagovat jejich mnohdy nedoceněnou snahu přinést do her překlad jejich i našich oblíbených titulů. Po letech psaní všemožných novinkových článků, nejen oznamující nově chystané a vydané překlady, ale i občas shrnutí průběhu práce se zajímavými statistikami, které překladatelé sdělili, jsem se dostal do kontaktu s mnohými, u kterých jsem se mimo jiné zajímal i o skutečnost, jestli dobrovolná podpora stran konzumentů překladů dosahuje aspoň trochu zajímavých hodnot, které aspoň částečně vykompenzují ty hodiny, které ve volném čase práci na překladu věnují?

Ne všichni se Vám svěří, přeci jen jde o citlivé téma, ale odpovědi nebyli v zásadě nijak překvapivé. Podpora stran dobrovolných příspěvků se liší podle atraktivity daného titulu, ale samozřejmě i podle toho v jakém čase se stihne překlad úspěšně dokončit, protože největší zájem je samozřejmě v době krátce po vydání a čím déle hra na trhu je, tím více zájem opadá. Nicméně, i ty větší týmy, které zdánlivě dosáhnout větších hodnot, protože už mají třeba i větší překladatelskou základnu, jsou sehraní, mají nastavené procesy rozdělení postupu, atd., ve finále rozdělují dary mezi větší počet lidí a tak se to v zásadě rozmělní.

Na začátku roku, kdy už bylo jasno, že se po pěti letech konečně dostanu k průchodu Fallout 4 jsem se rozhodl konečně dokopat k realizaci i jednoho z původních cílů mého streamingu a to k výzvě o podporu překladatele lokalizace s kterou aktuálně hraji.

Byla v tom zajímavá symbolika čekání, stále jsem čekal na Fallout 4, který si vyžádal na konec 5 let, než bylo kompletně hotovo a stále jsem čekal jestli se mi povede dosáhnout většího dosahu. Zatím co překlad už byl konečně oznámen jako hotový, dosah mám stále takový jaký mám. Nicméně, z čekání nikdy nic nevzešlo, tak maximálně promarněné šance, tedy jsem se s příchodem překladu rozhodl čekání ukončit a posunout se do další fáze, kterou bych rád podpořil amatérské překladatele.

Ono už jsem to představoval mnohokrát na streamu, ale ještě stále se sem tam objeví dotaz proč tomu tak je, tedy proto jsem se rozhodl sepsat tyhle řádky, abych na to mohl odkázat.

Proč zrovna překladatelé a ne kočičky, psi?

Překladatelská komunita, tu je už strašnou spoustu let, já sám jsem začal její zástupce vnímat někdy v letech 2000-3 a už v té době existovala strašná spousta překladů, která se dostala do her oficiálně, skrze různé podpory distributorů nebo jako příloha nějakého herního magazínu. Tihle lidé tu v nějaké podobě byli vždycky a v naprosté většině případů se k překladům dalo dostat bez větších překážek, za cenu registrace nebo i bez ní. Dlouhou dobu ovšem byly překlady spojovány s warezovou scénou a to i přes skutečnost, že se objevovali i na jiných distribučních kanálech, jako češtiny na idnesu atd.

Když jsem se před zhruba šesti lety nachomýtl k diskuzi kolem plánovaného vzniku portálu pro podporu překladatelům, jejich týmům a hlavně vzniku prostoru, který se vymaní z šedých vod internetu, věděl jsem, že toho chci být součástí. Naivně jsem se domníval, že se mě podaří coby novinkáři portálu, oslovit více podobně smýšlejících a vybudit již tak stagnující bublinu k trochu větší podpoře a zájmu o díla překladatelů.

No, z různých důvodů, převážně osobních, dnes již s portálem nespolupracuji. Za pět let jsem vyprodukoval hodně oznámení, byl v kontaktu se spoustou překladatelů, ale nikdy zde nevzniklo prostředí, kde bych měl dostatek prostoru aktivně pomáhat. Ale to je na jinou diskuzi a konec konců je portál teď vskutku jediným místem kde se aspoň velkou část amatérských překladů povedlo nějak sdružit, tak doufejme, že to vydrží a třeba časem to nabere lepší směr, který za mě nepřicházel.

Nicméně překladatelská komunita tu je už strašnou spoustu let a až na výjimky, kdy vznikli nějaké sponzorované překlady nebo experimenty v podobě placených přístupů k češtinám, jsou překlady léta dostupné zdarma a každému kdo o ně projeví zájem. Jsou tvořeny lidmi, kteří jsou nadšení pro věc a nikdy to nedělali s vidinou horentních výdělků. Jsou to lidé, kteří nejen umí nějaký jazyk, ale umí vládnout i jazykem mateřským, který povařují za krásný a přijde jim správné, pokud taková možnost existuje, jím obohatit svou oblíbenou, třeba i dlouho očekávanou hru. Lidé, kteří něco umí a nedělá jim problém se o to podělit s ostatními. Dělají to převážně proto, že je nejen hraní baví, ale jsou si vědomi skutečností, že mezi námi existují lidé, kteří jazykově nadaní nejsou a chtějí jim jejich oblíbené hry přiblížit.

Z mého pohledu se jedná o silně nesobeckou komunitu lidí, kteří téhle kratochvíli mnohdy zasvětili velkou část svého života a inspirovali mnohé další v podobné činnosti. Zdaleka překlad není jen o jazyku cizím i mateřském, sejdou se zde různé profese, jako programátoři, skriptaři, grafici, korektoři, analytici. Je to skutečně velký rozsah vědomostí, který se uplatní na jednom místě.

Jasně, bylo zde poměrně dost selhání a nesplněných slibů, kdy mnoho překladů zůstalo bez odezvy, nedokončených, kdy důvody mohli být různé, ale povětšinou lidi zjistili, že je to na ně příliš. Někdy se totiž jedná o množství textu, které by vydalo na poměrně solidně objemnou knihu. Takových nebylo málo a proto je podle mě potřeba ocenit ty, kteří svou práci dotáhli do konce a překlad přivedli k životu.

Nemohl jsem si nevšimnout, že kritiky se vždy sejde více než pochval a přijde mi, že poslední dobou je to vůbec nejhorší za poslední léta. Pozoruji jak se vytratila ve společnosti trpělivost, slušnost a hlavně pak úcta. Nešlo si nevšimnout, že je zde spousta těch, kteří jsou ochotní zaplatit, nebo minimálně slíbit, jak zaplatí, za předběžný přístup a jsou to nejspíš i ti samí, kteří začnou nadávat, dštít oheň a sýru, když věci nejdou podle jejich představ. Nejhorším odpadem jsou pak ti, kteří se všemožně vetřou do přízně překladatelů, čistě za účelem získání překladu, aby jej mohli distribuovat přes pochybné weby, bez jediné zmínky o původu, odkázání, za účelem těžby kreditu pochybných služeb.

Kdyby se dostávalo tolik pomoci, co různých hejtíčků, nebylo by dneska o překlady nouze.

Pevně věřím, že se překladatelům dostává podpory, že to úplně bez odezvy není, byť to tak na venek nevypadá, ale jsem přesvědčen, že vždy jde udělat o trochu víc. Že hraní s češtinou je jedinečný zážitek a člověk si hru užije mnohem lépe. Je potřeba dle mého nezapomínat odkud pocházíme a pokoušet se v přebujelé době anglikanizmu zachovat náš unikátní jazyk, být na něj hrdí, protože je to velká část naší identity, která by neměla padnout na oltář všudypřítomné globalizace.

Žádný ze současných překladatelů to skutečně nedělá s vidinou zbohatnutí, ti kteří si možná mysleli, že tohle je cesta, většinou poměrně rychle narazili a s překlady skončili. Ti kteří zůstali to vskutku dělají z osobního přesvědčení, vášně k hraní a snahy podělit se s ostatními o kus své dovednosti.

Jak se této výzvě daří v reálu, komu jsme již přispěli, komu aktuálně vybírám, kdo bude v pořadí, se dočteš na souhrnné stránce:

Jedeme živě... Klikni pro sledování!
Stream odpočívá...