01# Book of Demons

První dohraná hra v již nově nastoleném pořádku, který se plně soustředí na Twitch a kde se zaměřuji nejen na kompletní průchod, ale mimo jiné i na češtinu, kterou hra obsahuje díky práci překladatele Jetro, z portálu Překlady her.